top of page
DSC02269.jpg

LOOK

"Visdziļāk virspusē" by Envija

Ģertrūdes iela 62A, Riga

About

LV / Ar savu racionālo domāšanu māksliniece šķetina skaistuma jēdzienu un uzsver, cik

nepieciešama tautai ir estētiskās uztveres attīstīšana. Envija uzskata, ka skaistuma

“standarti” sabiedrībā nemitīgi mainās, un tāds mākslinieks, kas meklē savu ceļu,

nosaka skaistuma izjūtu cilvēkam nākotnē. Autores domāšana ir blīva un

komplicēta, tas atspoguļojas arī piesātinātajā glezniecībā, kuru pavada tēlaina

scenogrāfija.

Izstādē būs redzama ekspresīva, trakulīga, bet tomēr pārdomāta glezniecība - gan

pāris tēliem bagātās kompozīcijas, ar kurām autore jau atpazīstama Latvijas

mākslas scēnā, gan kompozicionāli vienkārši darbi, kuros tverta krāsas materiāla

un attēla enerģija. Māksliniece apdzīvos telpu ar ready-made instalācijām, kas

kopumā rada sajūtu kā ieejot gleznā iekšā.

Envija savas glezniecības rokraksta izveidē nozīmīgu uzskata laiku kurš tika

pavadīts Gdaņskas Mākslas akadēmijā. 2021. gadā absolvēja maģistra programmu

LMA glezniecības apakšnozarē. Kopš 2013. gada piedalījusies vairākās grupu

izstādēs Latvijā, Lietuvā un Polijā, sarīkojusi 3 personālizstādes.

Envijas nozīmīgākās izstādes un projekti pēdējos gados: grupas izstāde “Musa x

Paradisico x Purvītim 150” eksperimentālā mākslas telpa Pilot; grupas izstāde

“ES_TEXT LNMM; personālizstāde "Mīts privātai lietošanai" Māksla XO galerija;

Survival Kit 11, Tērbatas ielā 75; personālizstāde "Mēs visi smiesimies, skumsim,

raudāsim, atkal smiesimies" Jūrmalas pilsētas muzejs; Indulis Zariņš/Ieva Iltnere un

Envija, Mākslai vajag telpu vasaras māja Esplanādē.

Izstādes darbi tapuši ar AKKA/LAA atbalstu.

Darba laiks 31.03 (RLT) 18 - 22

Ģertrūdes iela 62A

ENG / With her rational thinking, the artist twists the concept of beauty and emphasizes how much the people need to develop aesthetic perception. Envija believes that beauty "standards" in society are constantly changing, and an artist looking for their own way determines a person's sense of beauty in the future. The artist's thinking is dense and complicated, it is also reflected in the saturated painting, which is accompanied by imaginative scenography.

The exhibition will feature expressive, boisterous, yet thoughtful paintings that feature

several characters. The artist will fill the room with ready-made installations that will create a feeling of entering the painting from the inside.

The works of the exhibition have been created with the support of AKKA / LAA.

Opening hours on 31.03 (RLT) 18 - 22

Ģertrūdes iela 62A

bottom of page