271545254_946419876300642_3416105980096219024_n.jpg

LOOK

«Laukinelauki» by Zahars Ze

About

LV / Zahara Ze «Laukinelauki»

 

Mākslas rezidencē Nidā, tika radīti 15 darbi, ar vēlmi aizmukt no ierastās ikdienas un cilvēku masām. Negaidīti sērijas aizsākums sakrita arī ar pasaules ieradumu maiņu. Zahara darbu varoņi mierpilni un harmoniski savienojas ar apkārtējās dabas ritmu, tādējādi distancējoties no pilsētas nervozās spriedzes. Autors attēlo idilliskus momentus, kuros mēs varam veldzēties un atgūties no pasaules nervozā tempa un atjaunot savu iekšējo līdzsvaru. Mākslinieka novērojumi ietver gan pilsētā notiekošo, gan idilliskus sapņus par laika pavadīšanu laukos, dabā.

 

Darba sēriju tapšanā izmantoti smalki nažfinieri - bērza, oša, ozola, sarkankoka, rieksta un Āfrikas venges. Ievērojot katra koka unikālo tekstūru un šķiedru virzienu. Savā profesionālajā darbībā, mākslinieks vairāku gadu garumā izkopis sev raksturīgo stilu, kas veicinājis mākslinieka atpazīstamību.

 

Zahars Ze absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, studējot funkcionālo dizainu un grafiku, pieredzi gūstot arī Dānijā un Lietuvas Mākslas akadēmijā. Aizvadījis 3 personālizstādes un ņēmis dalību vairākās grupas izstādēs Latvijā. Savā profesionālajā darbībā Zahars guvis panākumus vairākos ‘'Graffiti'' festivālos, turpinot realizēt dažādus murāļu projektus Latvijas pilsētvidē arī šobrīd. Paralēli Zahars strādā ar keramiku un porcelānu, kā arī kā mākslinieciskais vadītājs Krasta Keramikas studijā. Mākslinieks eksperimentē ar dažādiem materiāliem ar atsauci uz klasiskām amatniecības tehnikām laikmetīgā risinājumā.

Darba laiks 27.01 (RLT) 18-22

Ģertrūdes iela 62

ENG / At the art residence in Nida, 15 works were created with the desire to escape from the usual everyday and masses of people. Unexpectedly, the beginning of the series coincided with a change in the habits of the world. The protagonists of Zahar's works calmly and harmoniously connect with the rhythm of the surrounding nature, thus distancing themselves from the nervous tension of the city. The author depicts idyllic moments in which we can cool off, recover from the nervous pace of the world and restore our inner balance. The artist's observations include both urban and idyllic dreams of spending time in the countryside and nature.

Fine wood veneers are used in the creation of the working series - birch, ash, oak, mahogany, walnut, and African wenge. Considering the unique texture and fiber direction of each tree. In his professional activity, the artist has developed a characteristic style for several years, which has promoted the artist's recognition.

Zahars Ze graduated from the Latvian Academy of Arts, studying functional design and graphics, gaining experience in Denmark and the Lithuanian Academy of Arts. He has held 3 solo exhibitions and participated in several group exhibitions in Latvia. In his professional career, Zahars has achieved success at several "Graffiti" festivals, continuing to implement various mural projects in the Latvian urban environment even today. At the same time, Zahars works with ceramics and porcelain, as well as as an artistic director at the Krasta Ceramics Studio. The artist experiments with different materials with reference to classical craft techniques in a contemporary solution.

Opening hours on 27.01 (RLT) 18-22

Ģertrūdes iela 62