_DSC4983.jpg

LOOK

“STARP” by Otto Zitmanis

Ģertrūdes iela 62A, Riga

About

LV / Otto Zitmaņa personālizstāde “STARP”. 

 

Izstāde atspoguļo mijiedarbību starp sabiedrību un atsevišķu indivīdu. Visās gan nodzīvotās, gan vēl nepienākušās dzīves situācijās esam bijuši un būsim “starp" — starp kultūru atšķirībām, starp audzināšanu un pieņemtiem dzīves principiem, starp cēloni un sekām, vēlmi saprast, nosodīt vai kļūt vienkārši par vērotāju, iesaistīties vai pamest novārtā. Starp savām interesēm vai citu. Lai kāda būtu virzība, mēs jebkurā punktā esam kaut kam pa vidu.

 

Otto Zitmanis ir mācījies Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā un 2004. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu. Krāsu kontrasti, dramatiski piesātināti ķermeņu attēlojumi un oriģināls ironijas piejaukums piesaistījis Otto lielu uzmanību un augstu novērtējumu mākslas pasaulē jau no karjeras pirmsākumiem. Viņš ir pierādījis sevi ar vairākām personālizstādēm, Latvijā un neskaitāmām grupu izstādēm arī ārpus tās robežām. Mākslinieka darbi iekļauti Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja kolekcijā, lielākajās privātkolekcijās Latvijā un citviet pasaulē.

 

Izstādes darbi tapuši ar AKKA/LAA atbalstu.

Darba laiks 24.02 (RLT) 18-22

Ģertrūdes iela 62A

ENG / Otto Zitmanis solo exhibition "STARP".

The exhibition reflects the interaction between society and the individual. In all situations, both lived and undeserved, we have been and will be "between" - between cultural differences, between upbringing and accepted principles of life, between cause and effect, the desire to understand, condemn or simply become an observer, engage or neglect. interests or otherwise. Whatever the direction, we are in the middle of nowhere.

Otto Zitmanis studied at Janis Rozentāls Art High School and in 2004 graduated from the Painting Department of the Latvian Academy of Arts. Color contrasts, dramatically saturated representations of bodies, and an original mix of irony have attracted Otto's great attention and appreciation in the art world from the very beginning of his career. He has proven himself with several solo exhibitions in Latvia and numerous group exhibitions outside its borders. The artist's works are included in the collection of the Latvian National Museum of Art, in the largest private collections in Latvia, and elsewhere in the world.

The works of the exhibition have been created with the support of AKKA / LAA.

Opening hours on 24.02 (RLT) 18-22

Ģertrūdes iela 62A