_STA9801XS_fotoAnsisStarks.JPG

LOOK

"Let's Play a Game" by Arnolds Andersons

Ģertrūdes iela 62A, Riga

About

LV / Naivs un ideālistisks pasaules skatījums, kas raksturīgs bērnam, bijis pamatā jaunākajai gleznu sērijai, kas tapusi māksliniekam Arnoldam Andersonam atgriežoties Latvijā pēc desmit gadu ilgas prombūtnes. Spēle ar atmiņas un nostalģijas konstruktu – tā autors, caur glezniecības valodu, aicina uz sarunu par bērnību, tās vieglumu un pieaugšanas procesu.

 

Līdzīgi kā sekreķiki, minētā dzīves posma fragmenti iekapsulēti piecos lielformāta gleznojumos, kas vizualizē mēģinājumus domāt par apkārtējo vidi, definēt būtisko un veidot attiecības ar vēl nezināmo. Sekreķiki jeb “mazie noslēpumi” bija pazīstama spēle kā padomju laika, tā 90. gados augušo bērnu starpā. Kārbiņas ar stikla vāciņiem, kuros apkopoti 'dārgumi' – kā materiālā, tā emocionālā izteiksmē, tika aprakti piemājas pagalmā, slepeno vietu atklājot vien tuvākajam draugam. Konfekšu papīrītis, lellīte, stikla lodītes, zīmētas kartiņas, noplūkts ziediņš – it viss, kas varētu likties īpaši vērtīgs bērna visumā, kamēr vēl tā apmēri sniedzas tuvējā kvartāla ietvaros.

Andersona gleznotajos sekreķikos ieslēptas metaforas brīvībai un bezrūpībai, ko sniedz spēle. Cik pretēja tā ir trīsdesmitgadnieka attieksmei pret dzīvi un lietām – kad vienkārši būt, ir vissarežģītākais stāvoklis. Bērns redz pasauli nesamaitātu, tic enģeļiem, brīnumiem un mūžīgajam. Tieši tādas ir reālisma manierē gleznotās, kinematogrāfiskajos pilsētvides kadrējumos sastingušās skulptūras. Grieķu mitoloģijas tēli kā pārlaicīgi simboli, ieskauti Madonnas zilajā, izgaismojas zem ielu laternām. Idealizēti, izskaistināti. Gluži kā bērnība, kuras fragmentus atsegt un analizēt paliek arvien grūtāk.

 

Safabricēta realitāte līdz perfekcijai noslīpētā izpildījumā ir Arnolda Andersona rokraksts. Viņa dienasgrāmatas principam sekojošā gleznu ciklu tapšanas gaita, aktuālo attēlu un sajūtu plūsmu kārtojot kolāžās, ļauj audeklam kalpot par autora personisko attīrīšanās telpu. Vai tās būtu cilvēku savstarpējo attiecību stadijas – kopdzīve un šķiršanās, emocionālie stāvokļi – piepildījums un vientulība, viņa uzbūvētā tēlu sistēma un sirreālie vides risinājumi viņu atšķir no citiem savas paaudzes autoriem.

Latviešu mākslinieks Arnolds Andersons (1991) pēdējos gadus dzīvojis un strādājis Londonā, Anglijā. Studējis Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskolas Interjera Dizaina nodaļā (2007–2011) un absolvējis Kingstonas Universitātes Produktu Dizaina fakultāti (2011–2014). Viņa darbi bijuši skatāmi grupu izstādēs daudzviet Eiropā, tostarp 2019. gadā saņemot žūrijas favorīta balvu XI Young Painter Prize konkursā Viļņā, Lietuvā un, esot līdzās pazīstamiem autoriem, Terrence Higgins Trust izstādē starptautiskajā mākslas izsoļu namā Christie’s Londonā. Kopš 2018. gada Andersons uzrīkojies piecas personālizstādes Čikāgā, Londonā un Rīgā. Viņa darbi atrodami privātkolekcijās Eiropā un Amerikā, kā arī Lietuvas Leweben Art Foundation kolekcijā.

Darba laiks 28.04 (RLT) 18 - 22

Ģertrūdes iela 62A

ENG / The naive and idealistic worldview that characterizes the child was the basis of the latest series of paintings, which was made when the artist Arnold Anderson returned to Latvia after a ten-year absence. A game with a construct of memory and nostalgia - its author, through the language of painting, invites a conversation about childhood, its ease, and the process of growth.

The fabricated reality in a perfectly polished performance is the handwriting of Arnold Anderson. The process of creating the painting cycles following the principle of his diary, arranging the flow of current images and feelings in collages, allows the canvas to serve as the author's personal purification space. Whether it is the stages of human relationships - cohabitation and divorce, emotional states - fulfillment and loneliness, his built image system and surreal environmental solutions set him apart from other authors of his generation.

Latvian artist Arnolds Andersons (1991) has lived and worked in London, England for the last few years. He studied at the Department of Interior Design at the Riga Secondary School of Design and Art (2007–2011) and graduated from the Faculty of Product Design at Kingston University (2011–2014). His work has been featured in group exhibitions in many parts of Europe, including the 2019 Jury Favorite Award at the XI Young Painter Prize in Vilnius, Lithuania, and, alongside well-known authors, the Terrence Higgins Trust at Christie's London. Since 2018, Anderson has hosted five solo exhibitions in Chicago, London and Riga. His works can be found in private collections in Europe and America, as well as in the collection of the Lithuanian Leweben Art Foundation.

Opening hours on 28.04 (RLT) 18 - 22

Ģertrūdes iela 62A