top of page

Tallinas Kvartāla "Projektu māja"

Tallinas ielas kvartāls

18-22

LV: Leo Lobrevs, Jekaterina Baranova "Slepenā realitāte" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] Mūsu pasaule nav tāda, kāda tā varētu sķist. Eksistē arī cita realitāte, kas ir paslēpta no redzesloka un kurā viss darbojas citā līmenī. Šo realitāti pārvalda spēki un enerģijas, kuras mēs nepazīstam un pat neapzināmies. Tā ir vieta, kur dzīvo mistiskas būtnes, noslēpumi un brīnumi. Un tikai retajam ir sanācis redzēt un piedzīvot šo realitāti.

Šīs mistērijas priekškars ir pacelts divu mākslinieku - Jekaterinas Baranovas un Leo Lobreva - darbu pasakainajos tēlos un futūristiskajās formās viņu kopīgajā izstādē. Šeit savijas folka motīvi, grafika, sirreālisms un simbolisms. Šajā radošajā gaisotnē harmoniski apvienojās spilgti kontrasti - izdomāti sižeti un reālas atmiņas, varoņi un ļaundari, piezemētība un cildenums, infantilitāte un nopietnība, kā arī pozitīvisms un negatīvisms. Taču, neraugoties uz atšķirībām, par kopsaucēju ir kļuvuši cerība un ticība. Ticība cilvēcīgumam, labajam un brīnumiem.ENG: Leo Lobrevs, Jekaterina Baranova "The Arcane Reality" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening] [Performance] 


Our world is not what it seems. There exists a secret reality, hidden from sight, where things operate on an entirely different level. Forces and energies that we are unaware of govern this realm. It is a place where magic, mysteries and miracles reside. And not many people have been lucky enough to witness and feel this reality.

The curtain of this mystery has been lifted thanks to the fairytale characters and futuristic landscapes of the works of two artists, Ekaterina Baranova and Leo Lobrev, at their collective exhibition. Here, motifs of folk, graphic art, surrealism and symbolism are intertwined. In this creative space there is a harmony of vivid contrasts of fictional plots and real memories, heroes and villains, earthiness and sublimity, infantilism and seriousness, as well as positivity and negativity. But despite the differences, the common denominator is hope and faith. Faith in humanity, in the good and in miracles.

bottom of page