top of page

NOASS

AB dambis 2

18-22

LV: Mākslas projekts. Vija Vētra “1:100”.


No 2023. gada 29. jūnija līdz pat vasaras beigām Rīgā, mākslas centrā NOASS uz AB dambja būs skatāms multimediāls pilsētvides mākslas objekts ar nosaukumu ”1:100”,  kas tapis izmantojot latviešu mākslinieces un horeogrāfes Vijas Vētras darbu motīvus.


Vijas Vētras zīmējumi ir savdabīga, taču neapzināta tradīciju sintēze ar dažādām atskaņām no pasaules klejojumos vērotās totēmu un dabas spēku pielūgšanas, dažādu tautu mitoloģijas un arī no ikdienas reālās dzīves.


ENG: Art project. Vija Vētra “1:100”.


From June 29, 2023 until the end of the summer in Riga, a multimedia urban art object called "1:100" will be on display at the art center NOASS on the AB dambis, which was created using the motifs of the works of Latvian artist and choreographer Vija Vētra.


Vija Vētra's drawings are a peculiar, but unconscious synthesis of traditions with various rhymes from the worship of totems and natural forces observed in world travels, mythology of various peoples, and also from everyday real life.

bottom of page