top of page

Latvijas Mākslas akademija

Kalpaka bulvāris 13

18-22

LV: Dizaina Dienas '23 izstāde "Kliedziens" [Tikšanās ar mākslinieku] 


No 13. jūnija līdz 7. jūlijam Latvijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka bulvārī 13, būs skatāmi 2022./2023. studiju gada labākie Dizaina nodaļas absolventu un studentu darbi, kā arī šī gada SaloneSatellite izstādei veidotā ekspozīcija “Kas ir tavā galvā?”.


Dizaina Dienas ‘23 izstādes “Kliedziens" mērķis ir atvērt Dizaina nodaļas durvis plašākai sabiedrībai, turpināt stratēģisko virzienu, kas iesākts jau 2022. gada sākumā organizētās Dizaina nodaļas 60. gades svinību kontekstā, uzsverot dizaina procesuālo dabu.

Jaunais formāts, iekļaujot labāko no Dizaina nodaļas projektiem kopumā, ļaus veikt visaptverošāku analīzi par studiju procesu.


Šī gada tēmas - izglītība, mantojums, konceptuālais dizains, sociālā iekļaušana, trauksme un līdzīgas. DD’23 izstādē “Kliedziens” būs apskatāmi vairāk nekā 30 kliedzošākie jauno dizaineru darbi.


LMA Dizaina nodaļas vadītāja Maija Rozenfelde: “Laikā, kad visapkārt valda šajā gadsimtā vēl nepiedzīvots haoss, karš, pandēmija, pārblīvēts informācijas troksnis, ir grūti tapt sadzirdētam. Taču dizainā ir svarīgi pamanīt pašam. Ieklausīties citu saucienos. Kliedziens katram personīgi ir kā emociju kulminācija, kad uzkrātais ar jaudu nonāk skaļā atklātībā. Visbeidzot, bez kliedziena nav dzīvības, jo tieši tā mēs katrs nākam pasaulē. Līdzīgi arī šajā izstādē tiks piedzīvota studiju procesa kulminācija un katra dalībnieka “piedzimšana” publiskajā telpā.”


Dizaina Dienas ‘23 izstādē diplomdarbus papildinās spilgtākie darbi no citiem LMA Dizaina nodaļas studiju kursiem, kā arī starptautiskajai dizaina mesei "Salone del Mobile. Milano" dizaina skolu un jauno dizaineru sadaļai SaloneSatellite veidotā LMA studentu ekspozīcija Kas ir tavā galvā?, kas no 18. līdz 23.aprīlim bija skatāma Milānā. Šajā ekspozīcijā LMA piecu specialitāšu – produktu, metāla, modes, grafikas dizaina un tekstila mākslas – studenti kopā ar saviem docētājiem pētniecības procesu pārvēršot dažādos materiālos ir interpretējuši kroni kā varas un gribas simbolisku sinerģiju sociālo, ētisko un filozofisko kategoriju mijiedarbībā.


ENG: Design Days '23 exhibition Shout” [Meet the Artist]


From June 13 to July 7 the best work of graduates and students of the Faculty of Design from academic year 2022/2023, as well as the display created for this year's SaloneSatellite – “What’s in/on your head?” – will be exhibited at the Art Academy of Latvia at Kalpaka bulvāris 13.


Design Days ‘23 exhibition “Shout" aims to open the doors of the Faculty of Design to a broader public and highlight the processual nature of design, proceeding in the strategic direction commenced in early 2022 in the context of the 60th anniversary of the Faculty of Design. By including the best of all output of the Faculty of Design, the new format allows a more comprehensive analysis of the study process.


The subjects tackled in the exhibition this year are education, heritage, conceptual design, social inclusion, anxiety and related matters, showcased by over 30 pieces by the most outspoken young designers.


Maija Rozenfelde, Head of the Faculty of Design: “At a time when we are surrounded by chaos this century hasn't seen, by war, pandemic, information noise of unprecedented density, it is difficult to be seen, heard and noticed. A shout is also a culmination of emotions on an individual level, that's when what we have accumulated escapes in full force into the loud open. Finally – there is no life without a shout, as that's how we come into this world. Similarly, in this collection of events we are going to witness the culmination of the study process and the “birth” of each participant in the public space.”


The Design Days ‘23 exhibition will also feature highlights from other years at the Faculty of Design as well as the LMA student display What's in/on your head?, created for SaloneSatellite space for young designers and design schools at the Salone del Mobile international design fair and exhibited in Milan between April 18 and 23.

bottom of page