top of page

18-22

TĪRKULTŪRA AUDIOVISUAL SUMMER GALLERY

Kronvalda bulvāris 4

LV: TĪRKULTŪRAS AUDIOVIZUĀLĀ VASARAS GALERIJA (Tīrkultūra radio + Linda Vilka, Atis Jākobsons, Pēteris Vīksna, Laimdota Malle) [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Pasākuma laikā notiks klātienes radio performances] 


Turpinot “Tīrkultūras” rezidenču un ceļojošā radio tradīcijas, vasaras galerijas programma ir balstīta idejā, par dažādu nozaru mākslinieku darbības reprezentāciju konkrētā telpā. Laikā no 27. jūlija līdz 19. augustam bijušās Bioloģijas fakultātes pirmā stāva telpas un apkārtesošo teritoriju par savu rezidenci pārvērtīs latviešu mākslinieki - Linda Vilka, Atis Jākobsons, Pēteris Vīksna un Laimdota Malle, kā arī vairāki mūziķi un audio performanču veidotāji. Muzikālajā programmā iekļauts Ingus Baušķenieks, Annemarija Gulbe, Aleksis Lūriņš, apvienība “Jauda” un daudzi citi. Tā tiks translēta arī radio “Tīrkultūra” ēterā (http://tirkultura.lv/), taču interesenti ir aicināti apmeklēt notikumu klātienē Kronvalda bulvārī 4, ar ieeju no Rīgas kanāla puses. Audiovizuālā galerija apmeklētājiem būs atvērta vakaros no trešdienas līdz sestdienai, no plkst. 18.00 līdz 23.00. Ieeja pasākumā ir bez maksas, turklāt pasākumā darbosies arī “Auss” izbraukuma bārs.

Pasākums konceptuāli pievērsīsies tam, kā mūsdienās izprotam mākslinieku rezidences funkcijas, reprezentējot dažādu nozaru mākslinieku darbības formas konkrētas telpas kontekstā. Galerijas programmā iekļautas gan laikmetīgās mūzikas un skaņas performances, gan video, instalācija un glezniecība. Kā sākotnējā norises vieta tika izvēlēts Vidzemes tirgus Piena un gastronomijas paviljons, tomēr projekta gaitā telpu ir nācies mainīt un galerijas darbība ir pārcelta uz bijušo Bioloģijas fakultāti. Līdz ar to, jaunajai telpai pielāgota arī galerijas darbības programma, kas joprojām tiecas atspoguļot telpas nozīmi mākslinieciskās jaunrades procesā, aicinot māksliniekus darbus radīt telpā uz vietas. Līdz ar novietojuma izmaiņām, uzmanība tiek pievērsta tam, kādām transformācijām tiek pakļauts mākslinieka darbs, kad viņam atņemta pati radīšanas vieta. Bioloģijas fakultātes telpas, kuras pēc būtības krietni atšķiras no Vidzemes tirgus paviljona, kļūst par aizvietotāju un vienlaikus glābēju, tādēļ arī mākslinieki aicināti savas idejas nevis mainīt, bet gan pielāgot jaunajai videi.


+ 27.07. plkst. 18.00 norisināsies apvienotā Tīrkultūras "Audiovizuālās vasaras galerijas" un Latvijas Mākslas akadēmijas veidotās ekspozīcijas "Caurspīdīgā trokšņa drošā telpa" atklāšana. Abus projektus sākotnēji bija iecerēts realizēt citās lokācijās, taču ierēdniecisku un birokrātisku iemeslu dēļ pēdējā brīdī abus projektus nācās pārcelt.


ENG: TĪRKULTŪRA AUDIOVISUAL SUMMER GALLERY (Tīrkultūra radio + Linda Vilka, Atis Jākobsons, Pēteris Vīksna, Laimdota Malle) [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Workshop] [Live radio performance]


Continuing the tradition of "Tīrkultura" residencies and traveling radio, the summer gallery program is based on the idea of ​​representing the activities of artists from various fields in a specific space. From July 27 until August 19, Latvian artists Linda Vilka, Atis Jākobsons, Pēteris Vīksna and Laimdota Malle, as well as several musicians and creators of audio performances, will turn the the first floor space of the former Faculty of Biology and the surrounding area into their residency. The musical program includes Ingus Bauškėnieks, Annemarija Gulbe, Aleksis Lūriņš, "Jauda" and many others. It will also be broadcasted online on radio "Tīrkultura" (http://tirkultura.lv/), but everyone is invited to attend the event in person at Kronvalda bulvāris 4, with an entrance from the side of the Riga city canal. The audiovisual gallery will be open for visitors in the evenings from Wednesday to Saturday, from 18.00 to 23.00. Entrance to the event is free, and the "Auss" outdoor bar will also be open at the event. The event will conceptually focus on how we understand the functions of artists' residencies today, representing the forms of activity of artists from various fields in the context of a specific space. The gallery program includes both contemporary music and sound performances, as well as video, installation and painting. Vidzeme market was chosen as the initial venue for this gallery, however, during the course of the project, the space had to be changed and the gallery was moved to the former Faculty of Biology. Consequently, the gallery's activity program has also been adapted to the new space, which still aims to reflect the importance of the space in the process of artistic creation, inviting artists to create works in the space on the spot. Along with the changes in location, attention is drawn to what transformations the artist's work is subjected to when he/she is deprived of the very place of creation. The premises of the Faculty of Biology, which are quite different in nature from the Vidzeme market pavilion, become a substitute and at the same time a savior, therefore artists are invited not to change their ideas, but to adapt them to the new environment.


+On July 27 at 6 PM, the joint opening of Tīrkultūra "Audiovisual Summer Gallery" and exhibition "Safe Room of the Transparent Noise" by the Art Academy of Latvia will take place. Both projects were initially planned to be implemented in other locations, but due to official and bureaucratic reasons, both projects had to be moved at the last moment.

bottom of page