top of page

18-22

Kim?

Sporta iela 2k-1

LV: “Riga Confidential”


Rīga Confidential kopā pulcē starptautiskas, eksperimentālas un atpazīstamas galerijas, kā arī bezpeļņas laikmetīgās mākslas institūcijas no Baltijas valstīm, Japānas, ASV, Kosovas un Gruzijas nolūkā iepazīstināt Latvijas mākslas auditoriju ar jauniem vārdiem no aizraujošiem reģioniem un aktivizēt Rīgas laikmetīgās mākslas tirgus ainu.


Rīga Confidential iecerēts kā satikšanās punkts mākslas institūcijām, māksliniekiem un skatītājam, izglītojot un demokratizējot mākslas pārdošanas aktivitātes un veicinot mākslas insitūciju un mākslinieku atbalsta formas. Dienu pēc atklāšanas aicinām uz galeristu prezentācijām un stāstījumiem par savām telpām, to vēsturi, desmitiem gadu ilgām un ciešām sadarbībām ar māksliniekiem, mākslinieku karjeru veicināšanas rīkiem, sadarbībām ar vietējām radošām kopienām no Milvoki, Prištinas, Tallinas, Tokijas, Viļņas un Rīgas, par izaicinājumiem, grūtībām un, protams, panākumiem. Vienlaicīgi viesiem tiks sniegts ieskats Rīgas laikmetīgās mākslas un kultūras norisēs, ko pavadīs vizītes mākslinieku studijās un tikšanās ar mākslas studentiem.


Nosaukums Rīga Confidential ir atsauce uz Onsen Confidential galeriju un mākslas telpu apmaiņas projektu Tokijā, kura norisi savukārt ir iedvesmojuši tādi precedenti kā Milwaukee International, Paramount Ranch, Condo, OKEY DOKEY, Friend of a Friend, projekti Villa (Villa Warsaw, Villa Reikjavik un Villa Toronto), kā arī bezpeļņas iniciatīvas, kā NADA (Jauno mākslas tirgotāju alianse), Paris Internationale un galerijas apvienojošas organizācijas kā CADAN (Laikmetīgās mākslas tirgotāju asociācija Japānā) un IGA (Starptautiskā galeriju alianse).


ENG: “Riga Confidential”


Rīga Confidential brings together international, experimental and established galleries as well as non-profit art institutions from the Baltics, Japan, the US, Kosovo and Georgia to introduce the Latvian art audience to new names from exciting regions and to activate Rīga’s contemporary art market.


Rīga Confidential is to serve as a meeting point for art institutions, artists and the public, informing and democratizing art sales activities and promoting forms of support for art institutions and artists. The day after the opening, we invite you to an event in which gallerists will present and talk about their spaces and the history thereof, as well as about decades of working side by side with their artists, tools for promoting artists’ careers, collaborations with local creative communities from Milwaukee, Pristina, Tallinn, Tokyo, Vilnius, and Riga, their challenges, difficulties and, of course, successes. At the same time, our guests will be introduced to Rīga’s contemporary art and culture scene, accompanied by visits to artists’ studios and meetings with art students.


The name ‘Rīga Confidential’ alludes to the Onsen Confidential gallery and art space exchange project in Tokyo, inspired by precedents such as Milwaukee International, Paramount Ranch, Condo, OKEY DOKEY, Friend of a Friend, and Villa projects (Villa Warsaw, Villa Reykjavik and Villa Toronto), as well as non-profit initiatives such as NADA (New Art Dealers Alliance), Paris Internationale and gallery associations such as CADAN (Contemporary Art Dealers Association of Japan) and IGA (International Gallery Alliance).

bottom of page