top of page

Robert's Books

Dzirnavu iela 51

18-21

LV: Oskars Pavlovskis, "Dārgumu Meklētāji" [Tikšanās ar mākslinieku]


Izstāde “Dārgumu meklētāji” apkopo mākslinieka Oskara Pavlovska veidotos tēlus un radības. Tajā eksponēti koši, mīļi un baisīgi meklētāji, kas skatītājam atklājas caur filča tehnikā veidotām skulptūrām, temperas un digitālajiem gleznojumiem. No kurienes tie radušies, kurp viņi dodas, un ko viņi meklē? Par to domājot, mākslinieks un Robert’s Books komanda aicina skatītāju nākt ciemos un piedalīties “dārgumu meklēšanā”, atklājot mākslinieka radītos stāstu varoņus, Robert’s Books telpās, un, kas zin, varbūt atrast ko priekš savas “dārgumu” vai mākslas kolekcijas.


ENG: Oskars Pavlovskis, "Scavenger Hunt" [Meet the Artist]


The show “Scavenger Hunt” hosts characters and creatures created by the artist Oskars Pavlovskis. Revealed through hand-made felted sculptures, tempera and digital paintings, these scary - cute and vibrant scavengers raise questions: Where did they come from, where are they going and what are they looking for? The artist and Robert’s Books team invite us to join the scavenger hunt and look for these weird creatures hidden within Robert’s Books shop, and who knows, maybe find something for their own treasure or art collection.

bottom of page