top of page

PILOT

Riharda Vāgnera 3

18-22

LV: BDO jauno mākslinieku balva [Tikšanās ar mākslinieku] [Kuratora tūre pēc pieprasījuma]


Šī ir ceturtā BDO jauno mākslinieku balvas izstāde un tās mērķis ir atbalstīt jaunos māksliniekus pēc LMA maģistra studiju absolvēšanas kādā no vizuālās, vizuāli plastiskās vai audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēm, lai sekmētu mākslinieka atpazīstamību un profesionālo karjeras attīstību pēc studiju noslēguma. Konkursa laureāts balvā saņems 2 000 eiro.

Šogad izstādes finālistu grupu veido piecas mākslinieces: Marta Viktorija Agruma, Katrīna Ieva, Dzelde Mierkalne, Annemarija Gulbe un Agate Tūna.


ENG: BDO Young Artist Award


This is the fourth BDO Young Artist Award exhibition and its aim is to support young artists after graduation from the LMA Master's degree in one of the visual, visual plastic or audio-visual media art departments in order to promote the artist's visibility and professional career development after graduation. The winner will receive a prize of EUR 2 000.

This year's group of finalists consists of five artists, Marta Viktorija Agruma, Katrīna Ieva, Dzelde Mierkalne, Annemarija Gulbe and Agate Tūna.

bottom of page