top of page

MASA studija

Elizabetes iela 67

18-22

LV: Elya Asadullaeva "Universum" [Tikšanās ar mākslinieku] [Lekcija-sarunas par visumu un par cilvēku tajā 19.00-19.30] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādē "Universum" ir eksponētas monohromatiskas gleznas, kuras ir radītas ar pildspalvu. Tās ir objektīva Visuma atveidojums, kas nav notraipīts ar mirstīgo dzīvnieku kognitīvām spējām; Visuma portrets vakuumā, kur nav jēdzienu par krāsu un formu.

Riga Last Thursdays laikā māksliniece novadīs lekciju-sarunas par viņas mākslas pasauli, par to kā filozofs Alans Vatts ietekmēja viņas darbus un kādas ir cilvēka attiecības ar Visumu.


ENG: Elya Asadullaeva "Universum" [Meet the Artist] [Lecture-conversations on the universe and man in it 19.00-19.30] [Curator’s Tour on demand]


The exhibition "Universum" showcases monochromatic paintings made by pen - a render of the objective Universe, not stained by cognitive capabilities of mortal animals; a portrait of the Universe in a vacuum, where there are no concepts of colour and shape.

During Riga Last Thursdays event, the artist will conduct a lecture-conversation about her art world, how the philosopher Alan Watts influenced her works and what is the human relationship with the Universe.

bottom of page