top of page

M/Gallery

A. Briāna iela 9

18-22

LV: Kristiāna Poce un Renāte Pagaste "Neatgriezeniskais spogulis"


Neatgriezeniskais spogulis, jeb ‘’True Mirror’’, ļauj skatītājam redzēt tiešu atspulgu, bez spoguļskata manipulācijas. Redzēt sevi no malas ir tikpat viegli, cik pagriezt galvu un ieskatīties šajā spogulī, taču iedziļināties, izprast, izgriezt iekšas uz āru un iepazīt sevi no jauna pieprasa apņemšanos un sapratni, ka

atspulgs ne vienmēr ļausies kritiskai acij. Mūsu daudzšķautnainā daba, pretrunīgie ieradumi un amizantās dīvainības eksistē vienotā stadijā starp harmoniju un haosu, tikai atliek atteikties no kategorsikās domāšanas un ienirt iekšējos procesos, lai izbaudītu ko tas īsti nozīmē ''būt cilvēks''.


ENG: Kristiāna Poce un Renāte Pagaste "True Mirror"


The True Mirror allows the viewer to see a direct reflection of oneself, without mirror manipulation. Seeing yourself from the outside is as easy as turning your head and looking into that mirror, but to go in, to understand, to turn yourself inside out and get to know yourself anew requires a commitment and an understanding that the reflection will not always be welcoming to a critical eye. Our multifaceted natures, contradictory habits and amusing quirks exist in a singular stage between harmony and chaos, we just need to let go of categorical thinking and delve into inner processes to experience what it really means to 'be human'.

bottom of page