top of page

Dziesmusvētku telpa

Mežaparka Lielā estrāde - Ostas prospekts 11

18-20

LV: Rakstniecības un mūzikas muzejs "Dziesmusvētku telpa" 


Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcija (RMM) “Dziesmusvētku telpa” atrodas Mežaparka Lielajā estrādē. Šī ekspozīcija, kuras mugurkauls ir Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, ar dažādiem mākslinieciskajiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem atspoguļo svētku vēsturi cauri gadsimtiem, no vienkāršas kopā sanākšanas līdz grandiozam, nāciju vienojošam notikumam. Tas ir veltījums latviešu tautas garīgajam spēkam, kura izpausmes ir mūzika, deja, kopā būšana un tradīcijas kopšana.

Ekspozīcija veidota divos stāvos, kas saturiski un funkcionāli viens otru papildina. Pirmā stāva saturu veido četri pamatobjekti: interaktīvā dārgumu siena “Laika upe”, multimediāla instalācija “Lielākais koris pasaulē”, kormūzikas klausīšanās krēsli un dziesmusvētku simbols – “Līgo” karogs. Ekspozīcijas otrais stāvs “Kopienas telpa” atvēlēta izglītības programmām, tā ir vieta, kur pētīt un izzināt tradīcijas vēsturi, tikties sarunās un pasākumos.


ENG: The Latvian Museum of Literature and Music "SongSpace"


The Museum of Literature and Music offers its visitors a unique permanent exhibition – the first and largest of its kind, dedicated to the tradition of the Latvian Song Celebration – SongSpace, which has been created in honor of the 150th anniversary of the first Latvian Song Celebration.

The Latvian Museum of Writing and Music’s mission is to inspire a contemporary understanding of the national heritage of writing and music in Latvia, and to promote the idea of ​​the museum as a space for new experiences and meaningful conversations – this exhibition, SongSpace, is another national treasure that will inspire people’s curiosity and desire to explore the tradition, as well as call for an intellectual and emotional need to maintain it. The exhibition is a platform that celebrates and educates about this long-established tradition, serving as a modern and innovative space for discussion, conversation and visioning of cultural heritage.

bottom of page