top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Lāsmas Pujātes “Déjà vu” [Izstādes atklāšana] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Lāsmas Pujātes izstāde “Déjà vu” mākslas galerija “Bazar’t” Tirdzniecības centrā „Mols”, Krasta ielā 46, 2. stāvā skatāma no 1. februāra līdz 29. februārim.

Izstāde veidota kā atmiņas ilūzija, kur sakopoti mākslinieces darbi, kas tapuši vairāku gadu garumā, piedaloties dažādos mākslas plenēros, simpozijos, kā arī citos projektos. Darbos klātesošs ir cilvēks un tā cilvēciskais faktors. Cilvēks kā vērotājs, sapņotājs, kā pārmaiņu gaidītājs. 

Izstādē skatāmas arī krāsainajā linogriezumā tapušās ilustrācijas brāļa Marta Pujāta dzejoļu krājumam “Ej nu Ej”.

„Lāsmas Pujātes ilustrācijās apvienojas viņas redzējums par pasauli šodien un 80.- 90. gados, kad abi ar brāli bija bērni. Apstādinot laiku, viņa atrod atmiņā nospiedumu, kas glabā bērnībā piedzīvoto, un tas izrādās ļoti nozīmīgs un dzīvotspējīgs. Māksliniece izmanto 80. gadu beigu ilustrācijai raksturīgo stilistiku un bērnības nesteidzīgo laika slīdējumu“. 

Izstādē skatāmie darbi ir tapuši linogriezuma, kokgriezuma, litogrāfijas tehnikās. Lai arī māksliniecei ļoti tuva ir litogrāfijas tehnika, pēdējos gados vairāk sanācis strādāt un izkopt tieši krāsaino linogriezumu, to kombinējot ar citām eksperimentālām tehnikām.

Lāsma Pujāte (1984) 2009. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu un joprojām aktīvi darbojas grafikas mākslās. Savas radošās idejas realizē litogrāfijas, linogriezuma, kokgriezuma un dažādās jauktās tehnikās, kas saistītas ar smalku faktūru, krāsu nianšu meklējumiem. Māksliniece ir biedrības „Grafikas kameras“ biedre un aktīvi iesaistās projektos, kas veicina sabiedrības izpratni par klasiskajām un eksperimentālajām grafikas tehnikām.

Lāsmas Pujātes izstāde “Déjà vu” mākslas galerija “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma no 1. februāra līdz 29. februārim katru dienu no plkst. 12.00 – 19.00. ENG: Lasma Pujate "Déjà vu" [Exhibition Opening] [Curator’s Tour on demand]


Exhibition of Lasma Pujate "Déjà vu" at art gallery "Bazar't" in the shopping center "Mols", Krasta iela 46, 2nd floor, can be viewed from February 1 to February 29.

The exhibition is designed as an illusion of memory, where the artist's works, created over several years, participating in various art plein airs, symposia, as well as other projects, are collected together in solo exhibition. 

The exhibition also includes colorful linocut illustrations for the poem book "Ej nu Ej" by Lasma and her brother Martas Pujats.

"Lasmaš Pujate's illustrations combine her vision of the world today and in the 80s - 90s, when Lasma and her brother were children. By stopping time, she finds a memory imprint that stores her childhood experiences, and it turns out to be very meaningful and viable. The artist uses the stylistics characteristic of the illustration of the late 80s and the leisurely passage of time of childhood".

The works on display at the exhibition were created using linocut, woodcut, and lithography techniques. Although the lithography technique is very close to the artist, in recent years she has been able to work more and cultivate the color linocut, combining it with other experimental techniques.

Lasma Pujate (1984) graduated from the graphics department of the Latvian Academy of Arts in 2009 and is still active in graphic arts.

She realizes her creative ideas in lithography, linocut, woodcut and various mixed techniques related to the search for subtle textures and color nuances.

The artist is a member of the association "Grafikas Kameras" and is actively involved in projects that promote public understanding of classical and experimental graphic techniques.

Exhibition by Lasma Lupate "Déjà vu" in art gallery "Bazar't", T/c "Mols" on the 2nd floor, Krasta Street 46, Riga will be open from February 1 to February 29, every day from 12.00 – 19.00

bottom of page