top of page

LMS galerija

11.novembra krastmala 35

18-22

LV: LMS ikgadējā vizuālās mākslas izstāde “Māksla. Izklaide. Rudens 2023. Izolācija. Bailes. Novēršanās. Ideālu demontāža”


Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) ikgadējā vizuālās mākslas izstāde “Māksla. Izklaide. Rudens 2023. Izolācija. Bailes. Novēršanās. Ideālu demontāža”. 


Izstādē “Māksla. Izklaide. Rudens 2023. Izolācija. Bailes. Novēršanās. Ideālu demontāža” piedalās profesionāli mākslinieki, mākslas augstskolu studenti un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu audzēkņi. LMS no mākslinieku iesniegtajiem pieteikumiem ekspozīcijai ir izvēlējusies 85 autoru 92 mākslas darbus dažādos mākslas veidos – glezniecībā, tēlniecībā, grafikā, tekstilmākslā u.c., kas radīti pēdējos 3 gados un uzrāda vizuālās mākslas laikmetīgās tendences. Šī ir LMS ikgadēja izstāde, kurā profesionālu meistaru darbiem līdzās redzams arī jauno mākslinieku sniegums.

Piedalās mākslinieki: Ēriks Balodis, Leons Balodis, Monta Beca, Dārta Berkmane, Maija Bērziņa, Ludvigs Bērziņš, Andris Biezbārdis, Henrihs Bināns, Maija Brašmane, Agnese Brūvere-Alpe, Meldra Bula, Agnese Bule, Aleksandrs Boče, Sanita Čevere, Aldis Dobenbergs, Miķelis Dobičins, Vija Ilze Dzintare, Inita Ēmane, Dainis Gudovskis, Dārta Hapanioneka, Vilnis Heinrihsons, Ingrīda Irbe, Ojārs Jansons, Inga Jaunzeme, Laine Kainaize, Anete Kalniņa, Līga Kalniņa, Indulis Kalniņš, Ilze Krūmiņa - Karlsone, Linda Kozule, Inguna Krolle-Irbe, Izabella Krolle, Gunārs Krollis, Andra Kurzemniece, Agnese Kurzemniece, Mārīte Laiviņa, Iveta Laure, Liene Lintere, Ilze Muceniece-Adamaite, Tālivaldis Muzikants, Ieva Muzikante, Emīls Kristiāns Muzikants, Nikifs, Alberts Pauliņš, Ilze Pauliņa, Krista Perse, Gatis Pīpkalējs, Kristīne Priedīte, Aļona Prokofjeva, Jevgēnijs Pugins, Jānis Purcens, Maija Purgaile, Aina Putniņa, Kate Putniņa, Rasa Roze, Tatjana Semane, Anna Silabrama, Anna Simtniece, Gulnara Skutele, Emma Sofia, Genādijs Stepanovs, Anna Šenke, Ingemāra Treija, Velga Timrota, Eižens Valpēters, Klāvs Veinbahs, Dagne Ventiņa, Anna Annija Vilka, Baiba Zalcmane, Elīna Sanda Zaķe, Ivonna Zīle, Artis Zvirgzdiņš. Kultūrizglītības iestāžu audzēkņi: Māra Marija Avrameca, Evelīna Āboltiņa, Herta Balode, Aleks Bergers-Brandaus, Lelde Dobele, Alise Gaile, Jānis Grāvītis, Klavdia Kosheleva, Rasmus Marks, Katrīna Purviņa, Ance Šadauska, Karīna Šumkova, Marija Timofejeva.


ENG: AUL annual visual art exhibition "Art. Entertainment. Autumn 2023. Isolation. Fear. Avoidance. Dismantling ideals”


The Artists' Union of Latvia (AUL) annual visual art exhibition "Art. Entertainment. Autumn 2023. Isolation. Fear. Avoidance. Dismantling ideals”.


Professional artists, students of art universities and students of professional secondary cultural education institutions take part in the exhibition"Art. Entertainment. Autumn 2023. Isolation. Fear. Avoidance. Dismantling ideals”. From the applications submitted by artists, AUL has selected 92 works of art by 85 authors in various art forms - painting, sculpture, graphics, textile art, etc., created in the last 3 years and showing contemporary trends in visual art. This is AUL's annual exhibition, where the artwork of young artists can be seen alongside the works of professional masters.

Participating artists: Ēriks Balodis, Leons Balodis, Monta Beca, Dārta Berkmane, Maija Bērziņa, Ludvigs Bērziņš, Andris Biezbārdis, Henrihs Bināns, Maija Brašmane, Agnese Brūvere-Alpe, Meldra Bula, Agnese Bule, Aleksandrs Boče, Sanita Čevere, Aldis Dobenbergs, Miķelis Dobičins, Vija Ilze Dzintare, Inita Ēmane, Dainis Gudovskis, Dārta Hapanioneka, Vilnis Heinrihsons, Ingrīda Irbe, Ojārs Jansons, Inga Jaunzeme, Laine Kainaize, Anete Kalniņa, Līga Kalniņa, Indulis Kalniņš, Ilze Krūmiņa - Karlsone, Linda Kozule, Inguna Krolle-Irbe, Izabella Krolle, Gunārs Krollis, Andra Kurzemniece, Agnese Kurzemniece, Mārīte Laiviņa, Iveta Laure, Liene Lintere, Ilze Muceniece-Adamaite, Tālivaldis Muzikants, Ieva Muzikante, Emīls Kristiāns Muzikants, Nikifs, Alberts Pauliņš, Ilze Pauliņa, Krista Perse, Gatis Pīpkalējs, Kristīne Priedīte, Aļona Prokofjeva, Jevgēnijs Pugins, Jānis Purcens, Maija Purgaile, Aina Putniņa, Kate Putniņa, Rasa Roze, Tatjana Semane, Anna Silabrama, Anna Simtniece, Gulnara Skutele, Emma Sofia, Genādijs Stepanovs, Anna Šenke, Ingemāra Treija, Velga Timrota, Eižens Valpēters, Klāvs Veinbahs, Dagne Ventiņa, Anna Annija Vilka, Baiba Zalcmane, Elīna Sanda Zaķe, Ivonna Zīle, Artis Zvirgzdiņš. Students: Māra Marija Avrameca, Evelīna Āboltiņa, Herta Balode, Aleks Bergers-Brandaus, Lelde Dobele, Alise Gaile, Jānis Grāvītis, Klavdia Kosheleva, Rasmus Marks, Katrīna Purviņa, Ance Šadauska, Karīna Šumkova, Marija Timofejeva.

bottom of page