top of page

Kim?

Sporta iela 2k-1

18-22

LV: Grupas izstāde "Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


No 4. novembra līdz 29. decembrim Kim? Laikmetīgās mākslas centrā būs apskatāma “Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas” ar Solomonu Levitānusu un Ļubu Monastirsku — grupas izstāde, pētniecība un plaša publiskā programma. Daudzslāņainais naratīvs, kas caurvij projektu, veidojas ap divu ar Rīgu saistītu personību dzīvēm un darbību: drēbnieku, piegrieztņu dizaineru un pašizdotu mācību grāmatu autoru Solomonu Levitānusu (Solomon Levitanus) un Bauhaus tekstila studenti un dizaineri Ļubu Monastirsku (Ljuba Monastirsky). Paverot dialogu un apmaiņu starp dzīvajiem un aizgājušajiem, izstāde tiecas sniegt argumentus par labu viņu mantojuma aktualizēšanai mūsdienu situācijā.


Iecerēta 80 gadus pēc abu slepkavībām, attiecīgi, Rīgas Centrālcietumā un Rumbulas mežā, izstāde “Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas” ir Latvijas ebreju kultūras mantojuma piemiņas akts. Izceļot zināšanu nenoturību un arhīvu trauslumu, šis projekts konfrontē kolektīvo amnēziju, kuru radīja holokausta brutālā robežšķirtne, paverot telpu refleksijai par ķermeņa politiku vēsturiskā un mūsdienu kontekstā.


Apvienojot unikālus arhīva materiālus, jaunpasūtītus Kristas Dzudzilo un modes dizaineru MAREUNROL’S darbus, jaunai telpai un kontekstam pielāgotas dažādu paaudžu mākslinieču Albas D’Urbano un Daigas Grantiņas instalācijas, kā arī kinorežisora Sergeja Lozņicas filmu un Ground Penetrating Radar group ģeoarheoloģisko izpēti, izstāde pievēršas jautājumiem par kolektīvās atmiņas veidošanu, tulkošanas metodēm un matērijas radošu transformāciju.


“Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas” ir pirmā izstāde, kura priekšplānā izvirza Levitānusa un Monastirskas radošo darbību. Atzīstot iztrūkumus pieejamajās ziņās par šīm personībām, izstāde tiecas veicināt interesi un radīt precedentu tālākām sarunām, izpētei un interpretācijām. Dažādu jomu laikmetīgo mākslinieku piesaiste paplašina izstādes naratīvu, savijot plašu atsauču un sakarību klāstu, lai paplašinātu vēsturiskā konteksta ietvaru, kas apņem abas personības.


ENG: Group exhibition “Wearable Memory and Body Techniques” [Curator’s Tour on demand] 


From November 4 to December 29, Kim? Contemporary Art Centre will host Wearable Memory and Body Techniques featuring Solomon Levitanus and Ljuba Monastirsky, a group exhibition, research, and an extensive public program. The multilayered narrative that permeates the project focuses on the legacies of two Riga-bound individuals: tailor, pattern maker, and self-publisher of textbooks Solomon Levitanus and Bauhaus textile student and designer Ljuba Monastirsky. The exhibition makes a compelling argument for the import of their legacies to the present moment, opening up a dialogue and exchange between the living and the deceased.


Conceived 80 years after their murder in Riga Central Prison and Rumbula forest, respectively, Wearable Memory and Body Techniques is an act of remembrance of Latvian Jewish cultural heritage. Highlighting the precarity of knowledge and the fragility of archives, the project confronts the collective amnesia caused by the brutal rupture of the Holocaust, expanding the space for contemplation of body politics in historical and contemporary contexts.


Gathering unique archival material, new commissions by Krista Dzudzilo and fashion designers MAREUNROL’S, restaged installations by cross-generational artists Alba D’Urbano and Daiga Grantiņa, filmmaker Sergei Loznitsa, and geo-archaeological research by Ground Penetrating Radar group, the exhibition addresses questions of collective memory making, methods of translation, and the creative transformation of matter.


Wearable Memory and Body Techniques is the first exhibition to spotlight the innovative practices of Levitanus and Monastirsky. While recognizing the information gaps about these important figures, the exhibition aims to generate interest and precedence for further conversations, research, and interpretations. The inclusion of contemporary artists of various disciplines extends the exhibition’s narrative, weaving in a wide range of references and connections to expand the historical-contextual frame surrounding the two figures.

bottom of page