top of page

ISSP

Berga Bazārs, Marijas iela 13 k.3

18-22

LV: Santa France: "Esmu redzams šajā attēlā, un man tas nepatīk" 


No 24. novembra līdz 7. martam ISSP Galerijā ir skatāma Santas Frances personālizstāde "Esmu redzams šajā attēlā, un man tas nepatīk", kas ir būvēta kā vizuāls vēstījums par konfliktu starp dažādiem domāšanas veidiem – maģisko un katastrofālo. Izstāde ir izdevumā "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023" ietvertās vizuālās esejas izvērsums telpā un gadagrāmatas publiskās programmas ievadošais pasākums.


*I’m in this photo and I don’t like it ir frāze, kas atsaucas uz vairs neeksistējošu sociālo mediju platformas Facebook opciju, kuru izvēloties lietotājam bija iespēja paslēpt citu cilvēku augšupielādētos fotoattēlus.


Aizņemoties idejas un vizuālos kodus, kas raksturīgi japāņu Ikebana un Kintsugi mākslas tehnikām, māksliniece ir radījusi vairākas dinamiskas klusās dabas kompozīcijas, kurās dažādi keramikas izstrādājumi ir kļuvuši par centrālajiem stāsta varoņiem. Šajās kompozīcijās Santai Francei raksturīgajā vizuāli atsvešinātajā, bet reizē rotaļīgajā izteiksmē tiek apspēlēta cilvēka nepagurstošā vēlme pēc kontroles pār savu likteni, iekšējā miera meklējumiem un mēģinājumiem izbēgt no eksistenciālām šausmām.


Izstādē redzamās ilustrācijas, animācijas cilpas un 3D hologrammu projekcijas kalpo kā vizuālie stāsti mēģinājumos atrast līdzsvaru starp maģisko un katastrofālo, ļaujot māksliniecei veidot īsceļus un izlocīt realitāti sev tīkamā veidā. Pieredzot dažādus samierināšanās posmus, atkārtojot kļūdas un pārdzīvojot neapstādināmus dabas spēkus, rodas pamats līdzsvarotai un stabilai struktūrai.Izstādi un publisko programmu organizē kultūras organizācija WUNDER KOMBINAT (WK) sadarbībā ar ISSP Galeriju.


ENG: Santa France: "I'm in this photo and I don't like it"


From 24 November to 7 March, the ISSP Gallery is hosting Santa France's solo exhibition I’m in this photo and I don’t like it, which is structured as a visual narrative depicting the conflict between different ways of thinking: the magical and the catastrophic. The exhibition is a spatial extension of the visual essay contained in the book "WunderKombināts II. Latvian Art Yearbook 2023” and the opening event of the yearbook's public programme.


*I'm in this photo and I don't like it is a phrase referring to a now-defunct option on the social media platform Facebook, which allowed users to hide photos uploaded by other people.


Borrowing ideas and visual codes typical of Japanese Ikebana and Kintsugi art techniques, the artist has created a series of dynamic still-life compositions in which various ceramics have become the central characters of the story. In these compositions, Santa France's characteristically visually detached yet playful expression explores people’s relentless desire for control over their destiny, the search for inner peace and attempts to escape existential terror.


The exhibition and public programme are organised by the cultural organisation WUNDER KOMBINAT (WK) in collaboration with the ISSP Gallery.

bottom of page