top of page

DOM

Ģertrūdes iela 115

18-22

LV: Megasistēma + MS.IS [Tikšanās ar mākslinieku]


Reālās, digitālās, un izdomātās pasaules iedzīvotāji ienāk bārā. Viņi runā savā ačgārnā valodā, fiksējas materiālos un nemateriālos objektos, pabeidzot viens otra teikumus te ar skaņu, te zīmi, te žestu. Pārējiem šī saziņa atklāsies caur atrastajiem artefaktiem un šīs komunikatīvās pieredzes apkopotajiem rakstiem.

Mākslas kolektīvs “Megasistēma” izdzīvos Rīgas jauniešu kultūrvides īpatnības un atspoguļos tās instalācijā galerijas telpās. Tik veidots arī zīns, kā papildinošais formas vēstnesis, kurā tiks iekļautas izstādes autoru izpausmes dažādās tehnikās.


ENG:  Megasistēma + MS.IS [Meet the Artist]


Residents of the real, digital, and fictional worlds enter the bar. They speak their own upside-down language, fixate on material and immaterial objects, finishing each other's sentences here with a sound, here a sign, here a gesture. For others, this communication will be revealed through the artifacts found and the collected writings of this communicative experience.

The art collective "Megasistēma" will live the peculiarities of Riga's youth cultural environment and reflect them in an installation in the gallery premises. The zine is also created in this way, as a complementary herald of the form, which will include the expressions of the authors of the exhibition in various techniques.

bottom of page