top of page

Smilga

18-22

LV: Sandra Sinka "Vilkme" [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku]


No 31.augusta līdz 9.septembrim kultūrtelpā “Smilga” būs skatāma arhitektes Sandras Sinkas fotogrāfiju izstāde “Vilkme”. 

"Vilkme" ir izstāde par magnētisko sajūtu sekot iekšējiem impulsiem.

"Tā ir fotogrāfiju sērija no vietām un notikumiem, kas mani ir veidojuši un iedvesmojuši, kam esmu ļāvusies, kur esmu guvusi mieru un patvērumu.  Tie ir mirkļi, kas man ir likušies skaisti" stāsta fotogrāfiju autore.

Mums katram ir vietas, notikumi un cilvēki, kas pievelk. Kas šīs vietas un notikumus veido atmiņā tik paliekošus un kāpēc vēlamies apstāties, iepazīties ar tiem tuvāk un nofotogrāfēt? Vai atvēlam gana laiku, lai tā pa īstam iepazītos un piedzīvotu? To izstādes veidotāja jautā sev un apmeklētājiem. 

Izstādē apskatāmās bildes ir fotografētas ar analogo filmu kameru. Šis process pieprasa apstāšanos un iedziļināšanos. Foto filmiņas kadru skaits ir ierobežots, lai pieņemtu lēmumu spiest slēdzi, ir jādomā un jāpēta. Tas ir lēns un apzināts process, kas šajā digitālajā un informācijas pārbagātajā laikmetā māca būt klātesošiem. 

Sandra Sinka ir arhitekte un pilsētplānotāja, studējusi Latvijā, Dānijā un Ķīnā. Sandra ar analogo kameru fotogrāfē 15 gadus. 


ENG: Sandra Sinka "Vilkme" [Exhibition Opening] [Meet the Artist] 


From August 31 to September 9, the exhibition of photographs by architect Sandra Sinkas "Vilkme" will be on view in the cultural space "Smilga".

"Vilkme" is an exhibition about the magnetic feeling of following inner impulses.

"It is a series of photographs from places and events that have shaped and inspired me, that I have indulged in, where I have found peace and refuge. These are moments that I have found beautiful," says the author of the photographs.

We all have places, events and people that attract us. What makes these places and events so memorable and why do we want to stop, get to know them more closely and photograph them? Do we take enough time to really get to know and experience them? These are the questions the creator of the exhibition asks herself and the visitors. 

The pictures displayed in the exhibition are taken with an analog film camera. This process requires to stop and delve into. Photo film has a limited number of frames, so the decision to press the shutter requires careful thought and consideration. It's a slow and deliberate process that teaches us to be present in this digital and information-rich age.

Sandra Sinka is an architect and urban planner, studied in Latvia, Denmark and China. Sandra has been photographing with an analog camera for 15 years.

bottom of page