top of page

NOASS: AB dambis

18-22

LV: Arnolds Skrastiņš, Vija Vētra, Žanis Bulavs, Mihails Ramuss Edgars Krīgers “PAR SPĪTI VISAM”


Latvijas Naivās mākslas muzeja ekspozīcijā “PAR SPĪTI VISAM” ir skatāmi Arnolda Skrastiņa, Vijas Vētras, Žaņa Bulava, Mihaila Ramusa un Edgara Krīgera darbi. Visu autoru radošā darba periods lielākoties saistīts ar “padomju laiku” un atjaunotās Latvijas valsts pirmo desmitgadi. Izņēmums ir Vija Vētra – ASV (Ņujorkā) dzīvojoša māksliniece, horeogrāfe un dejotāja, kura 2022. gadā  Rīgā svinēja savu 99 gadu jubileju. Viņa savu zīmēto eņģeļu un gariņu pasauli turpina veidot arī šodien.


Izstāde ir veidota kā brīvdabas ekspozīcija Rīgā, AB dambja parka teritorijā. Ekspozīcijas pamatu viedo 5 stendi, kuri kalpo par ieejas durvīm katra autora radošajā darbībā. ENG: Arnolds Skrastiņš, Vija Vētra, Žanis Bulavs, Mihails Ramuss Edgars Krīgers “In Spite of Everything”


Works by Arnolds Skrastiņš, Vija Vētra, Žanis Bulavs, Mihails Ramuss and Edgars Krīgers can be seen in the exhibition by the Latvian Museum of naive Art “In Spite of Everything”. The creative work period of all authors is mostly related to “Soviet time” and the first decade of the restored Latvia. The exception is Vija Vētra - an artist, choreographer and dancer living in the United States (New York) who celebrated her 99-year anniversary in Riga in 2022. She continues to build her world of drawn angels and spirits today as well.


The exhibition is designed as an open-air exhibition in Riga, in the territory of AB Dam Park. The basis of exposition are made by 5 stands, which serve as an entrance door to each author's creative activity.

bottom of page