top of page

MASA art gallery

18-22

LV: PaintbyRobot projekts “"Mākslas evolūcija: robots mākslinieks un mākslīgais intelekts" [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Šī izstāde-performance ir unikālā robota mākslinieka daiļrades un mākslīgā intelekta saplūšana, kura demonstrē, kā tehnoloģijas ietekmē laikmetīgo mākslu un maina cilvēka uztveri par radošo procesu. Izstāde ļaus apmeklētājiem ieraudzīt, kā robots mākslinieks kopā ar mākslīgo intelektu rada unikālus mākslas darbus. Izstādes laikā būs iespējams mijiedarboties ar robotu un ietekmēt gala mākslas darba rezultātu, kā arī sekot līdzi, kā AI palīdz robotam pieņemt radošus lēmumus.


ENG: Project by PaintbyRobot “Evolution of art: robot artist and artificial intelligence” [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on demand]


This exhibition-performance is an unique synthesis of robot artist creativity and artificial intelligence, revealing how technology influences the contemporary art and alters people's perceptions of creative process. The exhibition shows visitors how a robot artist, in collaboration with artificial intelligence, creates exclusive works of art. During the event visitors will be able to engage with the robot and affect the outcome of the final work of art, as well as observe how AI assists the robot in making creative decisions.

bottom of page