top of page

Latvijas Mākslinieku savienība

18-22

LV: Sabīne Vernere “Aklā zona”  [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Mākslinieku savienības nams glabā milzīgu daudzumu dārgumu, liecinot par periodu no sešdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem – laiku, kas formējis šobrīd strādājošās mākslinieku paaudzes, taču daļa cilvēku par šo krājumu ir piemirsuši, savukārt daļa jaunākās paaudzes to nekad nav redzējusi. LMS krājumā ir 16 000 mākslas darbu – tas ir viens no lielākajiem 20. gadsimta otrās puses mākslas krājumiem Latvijā. Krastmalas ēka sevī nes gan siltas, gan sarežģītas atmiņas – tas ilgstoši ir bijis viens no svarīgākajiem punktiem Latvijas mākslas kartē.


Vernere šajā izstādē reflektē par savu vietu laikmetīgās mākslas ainavā un tās vēsturisko fonu. Ekspozīcija veido personīgu un emocionālu sarunu ar krājumā esošajiem kanonizēto mākslinieku darbiem. Izstādes gaitā tiks rīkoti vairāki publiskās programmas notikumi, aicinot satikties un kopīgi domāt par mākslas kopienas šībrīža situāciju un potenciālu.


ENG: Sabīne Vernere “ANGLES MORTS”  [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] 


The House of the Artists' Union houses countless treasures, dating from the period between the 1960s to the 1990s. It represents a moment in history that has influenced many contemporary artists, albeit remains forgotten by many and unseen by the younger generations. The collection of the Artists' Union consists of approximately 16 '000 artworks, comprising one of the largest collections of art from the second half of the 20th century in Latvia. For many years the building was at the center of Latvian art life, thus today it carries both warm and complex memories.


In this exhibition, Vernere reflects upon her place in the local artistic landscape and its historical background. The exhibition develops a personal and emotional conversation with the canonized artists in the collection. The show will be accompanied by a series of public events, urging people to meet and jointly reflect on the present situation and future potential of the local artistic community.

bottom of page