top of page

CUT ART Gallery

18-20

LV: David Lynch "I Write on Your Skin How Much I Love You" 


Jaunākajā Deivida Linča izstādē apskatāmas litogrāfijas no viņa privātkolekcijas, kas līdz šim Latvijā nav bijušas izstādītas. Lielākā daļa darbu šajā izlasē ir sirreālistiski, figurāli un galvenokārt veltīti cilvēka zemapziņai, kas pēta autentiskas jūtas. Viņa darbi ir sulīgi, enerģiski un bieži vien piesātināti ar emocijām, kas citādi nav piedzīvojamas kā caur dialogu ar mākslu.  


ENG: David Lynch "I Write on Your Skin How Much I Love You" 


David Lynch lithographs from his private collection which have not been presented in Latvia until now. Most of the works on this selection are surrealistic, figurative and highly dedicated to human unconsciousness which explores authentic feelings. His work is lush, energetic and often saturated with emotion that is otherwise unfantonable and can only be experienced through a dialogue with art.

bottom of page