top of page

Art RC Gallery

18-21

LV: Grupas izstāde “Miera ministrijas atgriešanās” [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Aicinām jūs pievienoties mākslinieku, vizionāru un miera vēstnešu balsīm ceļojumā, kur miers nav tikai vārds, bet dzīves filozofija. Pirms 30 gadiem, Latvijai toreiz tik izšķirīgā brīdī, grupa jauno mākslinieku izveidoja Miera ministriju. Miera ministrija ir atgriezusies, un ar to atgriežas arī tās simbols – Miera balodis, miera un nevainības personifikācija. Ceļojiet kopā ar māksliniekiem, pieredziet mākslu kā instrumentu, kas spēj mainīt pasauli. Redziet sevī nevis vienkāršus skatītājus, bet aktīvus dalībniekus un pārmaiņu veidotājus. Šī izstāde vēlas atvērt durvis ne tikai uz mākslinieku darbiem, bet uz jūsu pašu dvēseli, atspoguļojot mieru, sapratni un cilvēcību, kas dzīvo mūsos visos. Miera balodis, kā miera simbols, pavada Jūs šajā ceļā, aicinot uz sirdsapziņu un rūpēm par apkārtējo pasauli. Pievienojieties mums šajā svarīgajā brīdī, kad mēs kopā varam radīt mūsu nākotni, kura nav sagrauta ar karu un naidīgumu, bet uzplaukusi ar mīlestību, sapratni un cilvēcību.


ENG: Group exhibition “Returning of the Ministry of Peace” [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] 


We invite you to join the voices of artists, visionaries, and messengers of peace on a journey where peace is not just a word but a philosophy of life. 30 years ago, at a decisive moment for Latvia, a group of young artists created the Ministry of Peace. The Ministry of Peace has returned, and with it returns its symbol – the Dove of Peace, a personification of peace and innocence. Travel with artists, experience art as an instrument capable of changing the world. See in yourselves not mere spectators but active participants and changemakers. This exhibition aims to open doors not just to the artists' works but to your very soul, reflecting the peace, understanding, and humanity that reside within us all. The Dove of Peace, as a symbol of peace, accompanies you on this journey, calling for conscience and care for the surrounding world. Join us at this critical moment when we, together, can shape our future, not torn by war and hostility but flourishing with love, understanding, and humanity.

bottom of page