top of page

Bazar’t

TC “Mols”, 2nd floor, Krasta iela 46

18-21

LV: Dina Dubiņa "Revīzija" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma līdz 19]


No 2024. gada 4 aprīļa līdz 30. aprīlim mākslas galerijas “Bazar’t” telpās t/c “Mols” otrajā stāvā būs skatāma mākslinieces Dinas Dubiņas personālizstāde “Revīzija”. Šis ir tas retais gadījums, kad kopā apskatāmas dažādu gadu emaljas gleznas, var vērot, kā mākslinieka daiļrade attīstījusies gadu gaitā. Darbi gatavoti karstās emaljas tehnikā, sastāv no nelielām detaļām, kas pēc emaljēšanas samontētas, dažos darbos ir līdz piecdesmit detaļu, kur katra tiek izzāģēta, nokalta, slīpēta, daudzkārt apdedzinātas 1000 * C temp. Pārsvarā izmantotas juvelieru emaljas, kuru mirdzums un caurspīdīgums nav sasniedzams ar tehniskajām emaljām. Emalju sagatavošana ir ļoti darbietilpīgs process - drupināšana līdz pulvera konsistencei, skalošana, žāvēšana. Darbos izmantotas vintāža emaljas, kas šobrīd vairs nav pieejamas, detaļās izmantots 22 karātu zelts. Mākslinieces izmantotā tehnika ir reta, dārga, 3000 gadu sena, tikai daži mākslinieki visā pasaulē strādā šajā tehnikā. Šī izstāde apstiprina apgalvojumu par darbu ilgmūžību un izturību, jo pabijuši lietū, vējā un saulē, ir izmantojami gan interjerā, gan eksterjerā, tiem nekaitē pat jūras sāļais gaiss, piem - jahtās. Darbos izmantotie materiāli: 99% kapars, juvelieru emaljas un 22 karātu zelts. Tematika visdažādākā - dabas parādības, stihijas, eņģeļi, klusās dabas u.c. Galvenais, lai darbi nestu saules un prieka enerģiju, sniegtu aizsardzību, palīdzētu atgūt veselību. Dina Dubiņa dzimusi Rīgā, absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Igaunijas Mākslas akadēmijas metāl mākslas katedru, iegūstot maģistra grādu. Māksliniece kopš 1975. gada piedalījusies vairāk nekā 200 izstādēs Latvijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Ungārijā, Vācijā, Spānijā, Dānijā, Somijā, Japānā, Francijā, ASV un citās valstīs. Savu radošo darbību Dina Dubiņa sākusi kā rotu māksliniece, bet kopš 1985. gada pievērsusies emaljas gleznām, miniatūrām. Dina Dubiņa ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1983. gada. Māksliniece ir sarīkojusi vairāk nekā 60 personālizstādes, no kurām nozīmīgākās – galerijā “Daugava”, “Rīgas galerijā”, galerijā “Putti”, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Turaidas muzejrezervātā, Grācā (Austrijā) un Štūrē (Vācijā). Darbi atrodas Latvijas un Krievijas muzeju fondos, kā arī privātkolekcijās visā pasaulē. Māksliniece apbalvota ar Goda diplomiem vispasaules rotu izstādēs‚ “Jabloņeca 77” un‚ “Jabloņeca 83”, (Čehija). Dinas Dubiņas personālizstāde “Revīzija” mākslas galerijā “Bazar’t”, t/c “Mols” 2.stāvā, Krasta ielā 46, Rīgā būs skatāma no 4 aprīļa līdz 30. aprīlim katru dienu no plkst. 
10.00 - 21.00.


ENG: Dina Dubiņa "Revīzija" [Curator’s Tour on demand till 19]


From April 4 to April 30, this year in the conntempoary art gallery "Bazar't" on the second floor of t/c "Mols" solo exhibition "Revision" of artist Dina Dubiņa will be on. This is the rare case when enamel paintings from different years can be viewed together, and you can observe how the artist's work has developed over the years. The works are made using the hot enamel technique, consist of small parts that are assembled after enameling, some works have up to fifty parts, where each one is sawed, withered, polished, fired many times at a temperature of 1000 * C. Jeweller's enamels are mostly used, the shine and transparency of which cannot be achieved with technical enamels. Preparing enamels is a very labor-intensive process - crushing to a powder consistency, rinsing, drying. The works use vintage enamels that are no longer available, and the details use 22 carat gold. The technique used by the artist is rare, expensive, 3000 years old, only a few artists around the world work in this technique. This exhibition confirms the statement about the longevity and durability of the works, because after being exposed to rain, wind and sun, they can be used both in the interior and exterior, they are not harmed even by the salty air of the sea, for example in yachts. Materials used in the works: 99% caper, jeweler's enamels and 22 carat gold. The most diverse subjects - natural phenomena, elements, angels, still lifes, etc. The main thing is that the works bring the energy of the sun and joy, provide protection, help restore health. Dina Dubiņa was born in Riga, graduated from the Riga Applied Arts High School and the Metal Art Department of the Estonian Academy of Arts, obtaining a master's degree. Since 1975, the artist has participated in more than 200 exhibitions in Latvia, Russia, Lithuania, Estonia, Hungary, Germany, Spain, Denmark, Finland, Japan, France, USA and other countries. Dina Dubiņa started her creative activity as a jewelry artist, but since 1985 she has focused on enamel paintings and miniatures. Dina Dubiņa has been a member of the Artists' Union of Latvia since 1983. The artist has held more than 60 personal exhibitions, the most important of which are in the "Daugava" gallery, "Rīga gallery", "Putti" gallery, the Museum of Decorative Arts and Design, the Turaida Museum Reserve, Graz (Austria) and Stüre (Germany). The works are in Latvian and Russian museum funds, as well as in private collections around the world. The artist was awarded honorary diplomas at the world jewelry exhibitions, "Jablonec 77" and "Jablonec 83", (Czech Republic). Dina Dubiņa's personal exhibition "Revision" at the "Bazar't" art gallery, on the 2nd floor of the "Mols" mall, Krasta iela 46, Riga will be open from April 4 to - April 30, every day from 10.00 - 21.00

bottom of page