05_20211004_142550.jpg

Aminori

''Uzzīmē baltu lietu'' by Andra Manfelde and Neonilla Medvedeva

About

LV / Izstāde - stāsts par to, kā tapa Andras Manfeldes un Neonillas Medvedevas grāmata ''Uzzīmē baltu lietu''.

 

Par to, kā mazs punktiņš baltas lapas vidū pārvēršas par burtu, teikumu, stāstu. Kā melnbalta līnija apmet loku un doma pārtop zīmējumā, iegūst krāsas un rodas ilustrācija. 

 

Zīmējumi ir kā atmiņu miniatūras - mākslinieka pirmajās stundas pie tikai mazliet biedējošiem skolotājiem, plenēra piedzīvojumi, savas izpausmes virziena meklējumi. Tie ir stāsti par lielajiem elkiem – iedvesmotājiem un radoša cilvēka savdabīgo skatu uz šķietami ikdienišķo. 

 

Grāmata atrodama http://aminori.lv/gramatu-veikals/

-------

 

ENG / Story-telling exhibition on how a book about an artist's journey came to be (''Uzzīmē baltu lietu'' by Andra Manfelde and Neonilla Medvedeva). 

 

It’s about the little dot in the middle of a page that grows into a letter, sentence, story. And the black line that loops around the paper to find its colour and turns into a drawing and the idea that becomes an illustration. 

 

The drawings are like memory miniatures – artist’s first lessons with just slightly intimidating teachers, open-air adventures, seeking direction. Those are stories of inspiring icons and a creative person’s distinctive view of the seemingly ordinary. 

 

More about the book: http://aminori.lv/gramatu-veikals/

01_20211025_131647.jpg