top of page
AN 427 insta post (1).jpg

427

Joy of Living, Fear of Dying (ft. Fran) by Aapo Nikkanen

Stabu iela 70, Riga

About

LV / Varens nosaukums, ne?

Es sākotnēji to izvēlējos, lai atsauktos uz dzīves gaistošo brīžu saldsērīgumu, tomēr tagad tas šķiet drīzāk kā auksta duša, un ne jau tāda, kādu piedāvā Wim Hofa meditācijas aplikācija.

Joy of Living, Fear of Dying ir pirmais pieturpunkts darbu sērijā, kas pievēršas jausmām par intimitāti un empātiju caur fundamentāliem psiholoģiskiem jautājumiem. Pēdējo nedēļu laikā vārds “fundamentāls” ir sacis aiz sevis vilk smagu svaru, un, iespējams, šis ir labs brīdis, lai fokusētos uz lietām, kas ir mazāk estetizētas, mazāk cenšas iedvesmot mūs vienmēr “kļūt”, un ir drīzāk balstītas tajā, kas mēs jau esam.

Ja tu zinātu, ka pēc gada pēkšņi nomirsi, vai tu mainītu kaut ko tajā, kā tu šobrīd dzīvo? Kapēc?

vai

Par ko savā dzīvē tu jūties vispateicīgākais?

vai

Kad pēdējo reizi pie sevis dziedāji?

Darba laiks 24.02 (RLT) 18-22

Stabu iela 70

-------

 

ENG / What a name, right?

I originally chose it to refer to the bittersweetness of the fleeting moments in life, but now it reads more like a cold shower, and not the kind Wim Hof’s meditation app is proposing.

Joy of Living, Fear of Dying is the first of a series of works that are dealing with the notions of intimacy and empathy through fundamental psychological questions. “Fundamental” has in the last week started to drag a heavy weight with it, and maybe it's a good moment to focus on things that are less aestheticized, less trying to aspire us to always "become", and more basic to what we already are.

If you knew that in one year you would die suddenly, would you change anything about the way you are now living? Why?

or

For what in your life do you feel most grateful?

or

 

When did you last sing to yourself?

Opening hours on 31.03 (RLT) 18-22

Stabu street 70

bottom of page